Cảm ơn bạn rất nhiều đội ngũ hỗ trợ của Phương Anh Media, thực sự tuyệt vời trong việc chăm sóc khách hàng và trong việc giải quyết vấn đề. Xin chúc mừng Phương Anh Media và nhóm hỗ trợ.

Trả lời