Một phút trải lòng của Admin Phương Anh Media

Một phút trải lòng của Admin Phương Anh Media
Một phút trải lòng của ad! Đôi lúc Tôi tự hỏi mình, tôi đang đi đang đi về đâu? Tôi đang đi tìm ai? Tôi mãi buồn vì ai? Tuổi trẻ anh cũng sống cũng đam mê như biết bao nhiêu người, nhưng cuộc sống đâu có công bằng với ai...Anh yêu em, ừ anh yêu nhiều lắm! Gần hai năm anh cố gắng thay đổi, cố gắng vì em nhưng đến hôm nay có lẽ anh mất em thật rồi. Anh không còn có thể bước đến bên em như ngày nào nữa, yêu thì vẫn còn nhưng đến thì chẳng thể nào...