Cách theo kịp với những cập nhật trong tiếp thị trực tuyến với 10 phút

Cách theo kịp với những cập nhật trong tiếp thị trực tuyến với 10 phút
Bắt kịp những cập nhật trong tiếp thị trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau là cần thiết để tiếp tục phát triển tiếp thị trên các mạng xã hội. Nếu một phần thông tin trên mạng xã hội đủ lớn chúng tôi thường sẽ đọc về nó trực tuyến trong ngày hoặc ngày tiếp theo. Hoặc nghe về nó từ các đồng nghiệp và bạn bè của chúng tôi. Nhưng nếu đó là một cập nhật nhỏ (chẳng hạn như tinh chỉnh cho thuật toán của Facebook, các mục tiêu mới cho quảng cáo...

Những mẹo để hiểu nhu cầu của khách hang

Những mẹo để hiểu nhu cầu của khách hang
Mẹo giúp tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. Mỗi ngày, hơn 4 tỷ tìm kiếm được thực hiện thông qua Google Search. Và các doanh nghiệp có thể đáp ứng nhu cầu đó là những doanh nghiệp thành công. Related: Cách nhận biết quảng cáo Facebook của bạn có thành công hay không. Nhưng để đáp ứng nhu cầu đó, trước hết bạn phải hiểu nhu cầu là gì. Nó không chỉ là những gì bạn đang cung cấp. Đó là những giải pháp mà sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn cung cấp cho khách h...