Cách theo kịp với những cập nhật trong tiếp thị trực tuyến với 10 phút

Cách theo kịp với những cập nhật trong tiếp thị trực tuyến với 10 phút
Bắt kịp những cập nhật trong tiếp thị trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau là cần thiết để tiếp tục phát triển tiếp thị trên các mạng xã hội. Nếu một phần thông tin trên mạng xã hội đủ lớn chúng tôi thường sẽ đọc về nó trực tuyến trong ngày hoặc ngày tiếp theo. Hoặc nghe về nó từ các đồng nghiệp và bạn bè của chúng tôi. Nhưng nếu đó là một cập nhật nhỏ (chẳng hạn như tinh chỉnh cho thuật toán của Facebook, các mục tiêu mới cho quảng cáo...