Facebook F8 2017 – Tiếp thị trực tuyến cần biết

Facebook F8 2017 – Tiếp thị trực tuyến cần biết
Facebook, trong thực tế, cũng có nhiều cái nhìn sâu sắc và ý tưởng mà các nhà tiếp thị truyền thông qua mạng xã hội có thể sử dụng. Chúng tôi đã thu thập các thông báo quan trọng nhất về Facebook, Messenger, Instagram, Workplace, Oculus và các ứng dụng khác của Facebook . Trong bài phát biểu tại F8, Mark Zuckerberg nói: “Chúng tôi đang xây dựng công nghệ để cung cấp cho mọi người sức mạnh để chia sẻ bất cứ điều gì họ muốn với bất cứ ai.” ...