Cách nhận biết quảng cáo Facebook của bạn có thành công hay không.

Cách nhận biết quảng cáo Facebook của bạn có thành công hay không.
Quảng cáo FaceBook có thành công hay không là vấn đề mà chúng tôi gặp với khách hàng và khách hàng tiềm năng. Họ tập trung quá nhiều vào chi phí và doanh thu. Để tính toán điều đó, bạn cần phải tập trung. Điều quan trọng trước khi bạn bắt đầu quảng cáo trên Facebook là phải có một sự hiểu biết về mục tiêu của bạn. Hành động nào bạn muốn khách hàng thực hiện nhất? Liên quan: Facebook Group giúp quảng bá thương hiệu của bạn . Lựa chọn một bắt đầu đúng