Bạn có tin về cái chết của tiếp thị qua mạng xã hội?

Bạn có tin về cái chết của tiếp thị qua mạng xã hội?
Tiếp thị truyền thông xã hội thực sự đã chết? Đó là một câu hỏi mà các doanh nghiệp, nhà tiếp thị đang gặp khó khăn để trả lời. Theo các báo cáo gần đây, nền tảng phương tiện truyền thông xã hội đang mất dần sức mạnh, với những mạng như Snapchat và Twitter mất đi sự hấp dẫn của các cuộc trò chuyện. Điều này đang ảnh hưởng đến tác động của tiếp thị truyền thông xã hội trong trong kinh doanh. Trong thực tế, mạng xã hội là không thể chết. Nó rất sống động ...